Ramon Llull, el seu temps i el nostre

Carles Magraner proposa un viatge musical per la Mediterrània medieval de la mà dels viatges de Ramon Llull. Les referències musicals dels seus escrits són breus. En el "Revelatio secretorum artis" del lul·lista del segle XVIII Ivo Salzinger es dedica un apartat que es titula "De Secreto Musicae" on, després de reiterar l'autoritat musical de Boecio i Pitàgores, tracta la divisió del monocordi i les consonàncies, el cercle de quintes i el sistema de solmització de Guido d'Arezzo.

Seguint aquest afirma que la música és "ars inventa ad ordinandum multas voces concordantes in uno canto". Tanmateix, en “L’Arbre de la Ciència’’ on Llull imagina catorze arbres del saber, està l'Arbre humanal en què una de les seves fulles és la música, on diu que al seu parer l'activitat del músic ha “considerar les veus dispostes a ésser altes e baixes e mijanes, longues e breus, grosses e primes, proporcionades als accents de les vocals e de les consonants, per ço que pusca ornar les veus e les melodies dels estruments qui son plaents a oir, e alegrar los coratges dels homens".

Teaser del projecte

 

Altres referències a la música en l'obra de Llull les trobem, per exemple, en la seva “Doctrina Pueril’’, on escriu: "Musica es art per la qual havem doctrina a cantar e sonar esturments dretament, e tost e espau, alsant e baxant e agual los punts e les veus en tal manera que sien concordants diverses veus e sons. On, aquesta art es, fil, atrobada per so que cantant e ab esturments hom sia loador de Deu.E aquesta art tenen los clergues qui canten en l’esgleya per loar Deu, e contra los comensaments d’esta art son los juglás, qui canten e sonen esturments denant los princeps per vanitat mundana”.

Com a paràfrasi de la seva autobigrafía de 1311 (“Vida Coetània’’) el programa de concert que presenta Capella de Ministrers circula entre els llocs on va peregrinar Ramon Llull i l'entorn musical que havia en aquests entorns, vinculats també a les obres que va escriure. Així vam començar en el seu pelegrinatge des de Mallorca a Rocamadour i Santiago de Compostel·la l'any 1265. També a Barcelona i Montpeller per visitar el rei Jaume II i on va escriure la seva “Ars Demostrativa’’ (1283) on, al costat de la Universitat de París, va exercir el seu magisteri. Roma, Gènova, Lió, Marsella, Avinyó o Nàpols són altres de les ciutats que visitarem musicalment juntament amb Xipre, Jerusalem, l'Armènia Menor i Tunísia.

Concert a Barcelona

El dimecres 8 de juny és previst que Capella de Ministrers presenti el seu treball discogràfic sobre Llull, coproduït per l'IEMed, en un concert al Saló del Tinell de Barcelona.

2015 Institut Europeu de la Mediterrània
Llicència 3.0 Creative Commons 

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos