Ramon Llull, el seu temps i el nostre

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) promou i desenvolupa des de l’any 2007 un seguit de treballs acadèmics i divulgatius al voltant de la persona i l’obra de Ramon Llull, la figura més universal de la cultura catalana. Filòsof i prolífic escriptor (260 títols) en català, llatí i àrab, Llull pot ser considerat també un dels precursors del diàleg intercultural.

Lluny dels tòpics que ens presenten l’edat mitjana com un període de la història d’aïllament i d’incomunicació entre els pobles i les cultures, almenys pel que fa a la Mediterrània de la segona meitat del segle xiii i començament del xiv, el temps en què va viure Ramon Llull, els contactes i intercanvis de tota mena van estar a l’ordre del dia entre les dues ribes mediterrànies. El mar, més que una frontera o un element de separació, va ser un element de trobada que va facilitar les comunicacions. La navegació per mar era una via de comunicació més ràpida, i sovint més segura, que no pas les rutes terrestres.

(...)

La figura de Llull cal situar-la en aquell context d’acords i desavinences, però, en tot cas, d’intensa interacció. Com ha afirmat Albert Soler (2007: 16), «Ramon Llull és un producte paradigmàtic de la trobada de cultures que es produeix en època medieval. Llull (...) desenvolupa un projecte personal, de caire intel·lectual, religiós i polític, d’un abast excepcional i que representa una aportació amb caràcter propi de la cultura catalana a la història de les relacions interculturals». El cas de Llull presenta importants contrastos, amb aspectes que poden semblar allunyats des d’una perspectiva política o cultural actual, però el seu coneixement és, en si mateix, un valor per al present i per al futur de les relacions entre els pobles de la Mediterrània.

Com a contribució a la història dels països mediterranis i a l’aprofundiment del diàleg i de la interculturalitat, l’IEMed va presentar l’exposició Raimundus, christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures, que, organitzada també per l’IEMed aquell 2007, havia recollit, per primera vegada, manuscrits i impresos pertanyents a les principals biblioteques catalanes, mallorquines i algerianes. En aquella ocasió, l’Institut va publicar també un llibre-catàleg de gran format amb importants estudis d’Albert Soler, Annemarie C. Mayer i Djamil Aïssani que hem volgut recuperar ara aquí. El 2007 l’IEMed va publicar també el dossier Ramon Llull, l’inici del diàleg, dins de Quaderns de la Mediterrània. S’hi publicaren les aportacions fetes per diferents especialistes sobre el filòsof mallorquí, el seu pensament i el seu context, així com les dificultats del diàleg a l’època medieval, però també en el món actual. Aquell mateix any s’organitzaren també diferents trobades commemoratives a Alger, Barcelona, Palma, Bugia i Perpinyà entre institucions governamentals, associacions locals i universitaris de les dues ribes de la Mediterrània amb motiu del 700 aniversari de l’estada de Ramon Llull a Bugia (1307), l’actual Bejaïa algeriana.

Per commemorar el 700 aniversari de la seva mort, i en el marc de l’Any Ramon Llull 2015-2016, l’IEMed vol posar en relleu la transcendència dels treballs i la trajectòria vital de Llull des de l’edat mitjana fins a l’actualitat. A través de l’organització d’un seguit d’activitats que recullen bona part dels estudis realitzats per l’IEMed i la creació de nous treballs, volem reivindicar la figura d’aquest veritable precursor del diàleg de civilitzacions.

En el marc d’aquest Any Llull, l’Institut Europeu de la Mediterrània prepara un cicle de diàlegs a l’entorn de la figura de Ramon Llull i la seva influència en el món contemporani. S’organitza novament l’exposició itinerant Ramon Llull i l’encontre entre cultures i es patrocina la producció del llibre-disc Ramon Llull. L’últim pelegrinatge, document musical d’un valor excepcional del grup Capella de Ministrers, que es presentarà en concert a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.

(...)

Les acaballes del 2015 coincideixen amb el 20è aniversari de la Conferència Euromediterrània que donava inici al Procés de Barcelona, a finals de novembre de 1995, i que, malgrat les seves dificultats, ha estat pioner en el diàleg euromediterrani; diàleg que, avui més que mai, és molt necessari. Aquesta iniciativa lul·liana s’emmarca dins de la principal finalitat de l’IEMed: fomentar les actuacions i projectes que contribueixen al coneixement mutu, els intercanvis i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures mediterrànies, com també promoure la progressiva construcció a la Mediterrània d’un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions, objectius tots ells del Partenariat Euromediterrani.


Senén Florensa
President Executiu de l'IEMed 

Extractes del pròleg al llibre "Ramon Llull i els diàlegs mediterranis"  

Més sobre l'IEMed 

2015 Institut Europeu de la Mediterrània
Llicència 3.0 Creative Commons 

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos